Chinese Cosco neemt haven van Athene over

De Chinese scheepvaartgroep Cosco gaat een meerderheidsbelang nemen in de haven van de Atheense hoofdstad Piraeus. Daarmee is een punt gezet achter de privatisering van de haven die erg omstreden was in Griekenland.

Cosco neemt een belang van 67% in OLP, het bedrijf dat de haven van Piraeus uitbaat, en betaalt daarvoor 368,5 miljoen euro aan de Griekse overheid, hoofdaandeelhouder van de haven. Cosco neemt nu het beheer van de haven over.

De overname werd in juni al goedgekeurd in het Griekse parlement en is vandaag ondertekend. Daarmee komt er een einde aan een erg moeilijk privatiseringsproces dat op gang werd gebracht onder druk van de Europese Unie.

Die wou dat Athene werk maakte van privatiseringen van de talrijke overheidsbedrijven om geld in het laatje te krijgen en zo de financiën onder controle te krijgen na de financiële crisis. De linkse premier Alexis Tsipras was tegen de privatiseringen gekant, maar moest uiteindelijk toch bakzeil halen.

Cosco is al sinds 2008 actief in Piraeus en wil die haven nu verder uitbouwen tot een “overgang tussen Europa en Azië”. Piraeus zou de draaischijf van de scheepvaart in Zuidoost-Europa moeten worden. Het is de grootste haven van Griekenland en jaarlijks komen hier miljoenen toeristen over de vloer die uitstapjes maken naar de Griekse eilanden.

Bron: deredactie.be – Date: 10/08/2016

Vergroening van de transportsector

De logistieke sector vergroent in sneltreinvaart. En daar dragen de nieuwe generatie vrachtwagens zeker hun steentje aan bij. De tijd dat trucks grote zwarte walmen uitbliezen, ligt echt achter ons. En dat is niet alleen te danken aan steeds strengere wet- en regelgeving. Vervoerders werken aan een beter imago, opdrachtgevers willen hun ecologische footprint verkleinen en mondige consumenten stellen zo hun eisen. Vanuit verschillende hoeken wordt de noodzaak erkend om innovaties versneld toe te passen. Winst is te behalen door transparantie binnen de gehele keten. Door data-analyse kunnen duurzame transportmiddelen nog optimaler worden ingezet.

Verduurzaming van de transportbranche is een proces dat al jaren geleden is ingezet. Er is dan ook al veel gerealiseerd op dit gebied. Nederland loopt voorop. Concrete voorbeelden zijn het succes van het Lean and Green programma en de introductie van de Eco-combi. Daarnaast kunnen we de snelle doorontwikkeling van Euro motoren noemen. Sinds de jaren negentig is het aantal roet-deeltjes uit deze motoren afgenomen met 99 procent en stoten ze 98 procent minder stikstofoxiden uit. Dat zijn resultaten die lang niet iedereen kent. Deze transitie zet door; de focus is verlegd naar broeikasgassen. ‘Een belangrijke nieuwe weg in de verduurzaming van de transportsector’, vindt ABN AMRO-specialist Bart Banning, Sector Banker Transport & Logistiek bij ABN AMRO• ‘Het afgelopen decennium keken we vooral naar de luchtkwaliteit, dus de vermindering van fijnstof en stikstof. Nu richten we ons op de uitstoot van CO2, een markeerpunt met de nodige consequenties. Hierbij gaan hogere efficiëntie binnen het logistiek proces en alternatieve brandstoffen hand in hand. Interessante innovaties leiden ook tot nieuwe investeringen. Binnen ABN AMRO is de transitie een thema dat wij in een Duurzaamheidsplan voor de sector hebben vertaald. Met speerpunten als Green Deals en Binnenstedelijke distributie.’

De overheid heeft van oudsher een dominerende rol in het verduurzamen van de samenleving. Zowel nationaal als internationaal worden er richtlijnen bepaald waaraan sectoren of landen zich dienen te houden. Zo bepaalde het Europees Parlement dat in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met veertig procent moet zijn verminderd. Dit heeft vanzelfsprekend ook gevolgen voor de transportsector. Ook op nationaal en lokaal niveau winnen wet- en regelgeving aan invloed. Denk aan de overeenkomsten die de overheid sluit met andere partijen om duurzame plannen uit te voeren of de milieuzones die verschillende gemeenten hanteren.

Vergroening breed gedragen

Maar overheden zijn al lang niet meer de enige katalysator in de verduurzaming van de vrachtwagenbranche. ‘Je ziet opdrachtgevers steeds meer eisen stellen aan transporteurs’, illustreert Banning. ‘Neem een grote supermarktketen. Die wil niet dat “vervuilende” vrachtwagens de winkel bevoorraden. Want ook consumenten worden immers steeds milieubewuster. Logistiek bepaalt mede het imago van de gehele supermarktketen. Dus vragen ketens om stille, schone, efficiënt opererende transporteurs. Op hun beurt willen transporteurs ook duurzamer opereren. Naast oprechte motieven moet het ook wel commercieel interessant zijn. Intensieve samenwerking met opdrachtgevers is voorwaardelijk. Daar is nog veel te winnen. Processen moeten bij voorkeur samen inzichtelijk gemaakt én verbeterd worden Immers hoe zuiniger, hoe kostenefficiënter. Daarbij komt dat de vraag naar groenere vervoersmiddelen in de toekomst alleen maar toeneemt. Truckfabrikanten spelen hier op in. Ook zij zien dat de vraag naar schonere en alternatieve aandrijflijnen groeit. En vergeet de technologische innovaties van individuele vervoerders zelf niet. Ook daar zit een welkome innovatiekracht. Kortom, alle stakeholders hebben zo hun eigen reden om in te zetten op duurzaamheid. De nieuwste technologieën zijn daarop gericht.’

Banning’s collega Jochem de Klein is Equipment Specialist Trucks & Trailers bij ABN AMRO Lease. Hij ziet hoe nationaal transport en binnenstedelijke distributie in elkaar grijpen. De Klein: ‘We gaan anders nadenken over distributie. De verstedelijking van Nederland zet verder door, terwijl door e-commerce het aantal “last-mile” transportbewegingen fors toeneemt. Steeds meer binnensteden hanteren milieuzones waar alleen gecertificeerde trucks en bestelwagens naar binnen mogen. Lichte bedrijfswagens zullen daarom in toenemende mate elektrisch worden aangedreven. De accu’s verbeteren en daarmee de actieradius. Dat betekent dat er aan de randen van de milieuzones distributiecentra verrijzen waar op efficiënte, en fijnmazige wijze de overslag van goederen plaatsvindt. Hierbij zal vooral de grootst mogelijke beladingsgraad worden gerealiseerd. Buiten de steden zullen dieseltrucks, al dan niet in platoonverband, blijven rijden, in combinatie met LNG of hybride aandrijving.’

Volgens Banning en De Klein is die efficiency een belangrijk instrument om duurzame prestaties te realiseren. ‘En daarin speelt data-analyse een cruciale rol’, benadrukt Banning. ‘Opdrachtgevers en logistieke dienstverleners die dat goed beheersen, zijn de winnaars van morgen. Data-analyse leidt tot een efficiënte afstemming tussen verschillende partijen en uiteindelijk tot een optimale belading. Nu al is die data zo verfijnd, dat slimme matches worden gemaakt en dat bijvoorbeeld retailers maar kleine voorraden nodig hebben. We moeten daar ook Open Data aan toevoegen. We zijn dan niet alleen in staat de meest efficiënte routes vooraf te bepalen, maar deze real time te optimaliseren, door het omzeilen van files.’

Optelsom van innovaties

De Klein ziet in de nabije toekomst veel innovaties in het vrachtvervoer voor lange afstanden die de sector verder verduurzamen. ‘Maar een euro 7 motor verwacht ik niet snel’, erkent hij. ‘Die motoren zijn al zozeer ontwikkeld, dat het effect van een upgrade minimaal is. Aerodynamica is wel een item. Een gestroomlijnde cabine en afgeschermde zijkanten van trailers leveren zo een paar procent brandstofbesparing op. Ook verlengde trailers hebben in verhouding tot de lading minder weerstand. Op een beurs zag ik laatst een techniek die de energie van het afremmen gebruikt om een trailer vanuit stilstand weer in beweging te krijgen. En koelsystemen die elektrisch worden aangedreven in plaats van door een verbrandingsmotor. Minder spannende innovaties zijn er ook. Denk aan een automatische meting van de bandenspanning. Het is niet sexy, maar een goede bandenspanning levert toch ook weer een paar procent aan brandstofbesparing. Het is uiteindelijk de optelsom van vele maatregelen, die de logistieke sector aanzienlijk verduurzamen.’

Bron: http://insights.goomedia.nl/truckland – 08/08/2016

Mercedes laat zien dat elektrische vrachtwagens niet onder doen

Mercedes laat zien dat elektrische vrachtwagens niet onder doen

Er komen steeds meer alternatieven voor het gebruik van fossiele brandstoffen. Nadat eerder al een elektrische snelweg werd getest in Zweden, lanceert Mercedes de eerste zware elektrische truck. De Urban eTruck werd afgelopen week onthuld op de Daimler eTrucks Campus en moet de diesel variant gaan vervangen. 

De vrachtwagen wordt aangedreven door volledig emmissievrije elektrische aandrijving, wat ervoor zorgt dat de truck nauwelijks geluid maakt. Omdat er nog volop getest wordt met dit type aandrijvingen, laat de actieradius nog te wensen over. De Mercedes truck kan ‘slechts’ 200 kilometer rijden, maar verder doet het nieuwe type nauwelijks onder dan zijn voorganger die op diesel rijdt. De vrachtwagen heeft een maximale output van 2 keer 125 kW met een maximumkoppel van twee keer 500 Nm. De koppel op het wiel kan 11.000 Nm bereiken in combinatie met de versnelling. Nadat de vrachtwagen 200 kilometer heeft gereden, moeten de accu’s worden opgeladen wat twee tot drie uur duurt. Omdat alle onderdelen van de speciale elektrische truck veel wegen, draagt de Urban eTruck 1700 kilo extra mee. Toch kan de truck slechts 700 kilo minder vervoeren dat een traditionele vrachtwagen.

Duurzame vrachtwagen
De cabine die de vrachtwagen krijgt, wordt verwarmd door restwarmte die door het aandrijflijn koelsysteem wordt geproduceerd en de airconditioner werkt op de koude lucht die afkomstig is van de compressor die elektrisch wordt aangedreven.

Geen primeur
De elektrische truck van Mercedes is niet de eerste elektrisch aangedreven vrachtwagen. Hytruck had drie jaar geleden de primeur. Zij ontwikkelde in samenwerking met Heineken een elektrische vrachtwagen. Ook Tesla en VDL zijn bezig met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van elektrischevrachtwagens. De officiële presentatie van het prototype van Mercedes laat nog even op zich wachten. Die vindt plaatst eind september op de International Motor Show in Hannover

Bron: LogistiekProfs – 2016-08-01

Pin It on Pinterest