Data uit Dynafleet zijn ook bijkomende bron van efficiëntiewinst

T2015_0390Dynafleet, het wagenparkbeheersysteem van Volvo Trucks, is gekend om zijn vier afzonderlijke dienstpakketten Fuel & Environment, Positioning, Driver Times, en Messaging. Wat minder geweten is, is dat de geproduceerde data ook geïntegreerd kunnen worden met systemen van derden. De gegevens kunnen gebruikt worden voor orderplanning, bedrijfsrapportage en facturering, maar ook veel meer. Ze kunnen dan ook een bron van grote efficiëntiewinst zijn.

Dynafleet produceert in eerste instantie data die worden gebruikt om het vlootbeheer van de transporteur efficiënter te maken. De module Fuel & Environment geeft een duidelijk overzicht van onder andere brandstofverbruik, gereden afstand en vele andere parameters, alsook analyses van het brandstofverbruik en de rijstijl van de chauffeurs. Positioning toont de exacte locatie van de truck tot op straatniveau en geeft informatie over snelheid en lading. Driver Times laat toe om de gegevens van de tachograaf op afstand vanuit de truck te downloaden en stelt resterende rij-en rusttijden ter beschikking. En Messaging dient voor SMS-berichten of e-mails tussen kantoor en voertuigen en voor communicatie tussen verschillende voertuigen.

“De data die door Dynafleet worden geproduceerd kunnen echter ook opengesteld worden en gebruikt door andere IT-systemen. Volvo Trucks kan met andere woorden de ruwe data aanleveren voor andere toepassingen dan Dynafleet. Dat gebeurt via een zgn. ‘Application Programming Interface’ (API),” legt Pieter De bruyn, Product Support Engineer bij Volvo Trucks Belgium, uit.

Zeer accurate looncalculatie

Een van de meest evidente toepassingen is het gebruik van de gegevens uit de ‘Driver Times’-module als basis voor facturering en berekening van het chauffeursloon. Dankzij het Dynafleet-activiteitenrapport kan men echter verder gaan dan de vier standen die de tachograaf aangeeft (beschikbaar, rijden, werken en rusten). Men kan de activiteiten nauwkeurig specificeren, bijvoorbeeld door te verduidelijken dat de werkactiviteit werd ingevuld door Tanken, Laden, Lossen,….. Zo wordt deze Dynafleet activiteitendata door Digicreate.be BVBA verwerkt in een op maat gemaakt ERP platform. Waarmee men dan vervolgens realtime chauffeursdata kan opvolgen en kan gebruiken voor de maandelijkse loonscalculatie. Een andere mogelijkheid werd opgezet door Orditool, die looncalculatie op basis van het activiteitenrapport ook rechtstreeks linkt met een sociaal secretariaat.

Navitrans gebruikt de Messaging-data

De Dynafleet data kunnen dus ook gebruikt worden in meer geavanceerde IT-systemen zoals ERP (Enterprise Resource Planning of automatische afhandeling van logistieke, administratieve en financiële bedrijfsprocessen) benadrukt Pieter De bruyn.

Data kan rechtstreeks van de Volvo Trucks-server ingevoerd worden in softwares zoals Microsoft Dynamics NAV, beter bekend als het Navision ERP-systeem. Het hierop gebaseerde en populaire NaviTrans van Young & Partners uit Harelbeke, is daar een voorbeeld van ,” geeft Pieter De bruyn aan.

Het is mogelijk om, wanneer een order vanuit NaviTrans wordt gecreëerd, een koppeling te leggen met de boordcomputer van de truck. Dankzij de Messaging-module kan ingegeven worden wat, waar en wanneer geladen moet worden. Via zijn toetsenbord kan de chauffeur rechtstreeks in het systeem antwoorden.

E-Connect gebruikt de Positioning Data.

Ook de ruwe data van de Positioning-module kunnen gebruikt worden voor toepassingen binnen het bedrijf of zelfs voor telematicasystemen van klanten en business partners van de transportfirma. “Een mooi voorbeeld is het eConnect-systeem van Eurotracs uit Zottegem. De server van Volvo Trucks levert in real time de posities van de trucks aan Eurotracs, Vervolgens wordt er via het E-Connect platform voor een koppeling gezorgd tussen verladers en vervoerders, waardoor alle partijen binnen de logistieke keten de mogelijkheid hebben om de lading te monitoren” legt De bruyn nog uit.

CO2-berekening ook mogelijk

T2013_1184Ook de data van de Fuel & Environment-module bieden mogelijkheden voor derde partijen. Zo is het mogelijk om het exacte verbruik aan te geven op het traject dat voor een bepaalde klant is gereden, en dus bijzonder nauwkeurig aan te geven hoeveel CO2 tijdens de opdracht is uitgestoten. Deze informatie is bijzonder nuttig voor opdrachtgevers die hun CO2-voetafdruk willen verminderen.

“Volvo Trucks is ervan overtuigd dat samenwerking met derde partijen voordelen biedt. Vaak hebben zij systemen waarmee voldaan kan worden aan heel wat specifieke noden van klanten, en onze data kunnen dat aanvullen. Vandaar dat we in februari een Volvo Trucks Hackathon Challenge organiseren, waar het de bedoeling is om op zoek te gaan naar dergelijke derde partijen” aldus Pieter De bruyn tot slot.

14/12/2016

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Karen Schulpzand, tel. +32 2 4825354, e-mail karen.schulpzand@volvo.com

Zorgbedrijf Antwerpen verhoogt de kwaliteit van hun vervoersdienst.

Iedereen in onze stad of gemeente, ook de hulpbehoevende, heeft het recht om comfortabel te leven. Zorgbedrijf Antwerpen biedt lokaal alle diensten aan die een mens nodig heeft om zo aangenaam mogelijk zelfstandig te kunnen leven. Het organiseren van het vervoer van de mensen is een belangrijk ondersteunend onderdeel om deze visie tot een goed einde te kunnen brengen.

Zorgbedrijf Antwerpen heeft dan ook resoluut ingezet op het verder optimaliseren en automatiseren van de planning en aansturing van de chauffeurs en heeft hiervoor een overeenkomst gesloten met EuroTracs. Zorgbedrijf Antwerpen gaat hiervoor gebruik maken van het eTrans TMS en de eMobile applicatie in de voertuigen.

De eMobile applicatie zorgt ervoor dat de chauffeurs de exacte gegevens ontvangen voor de vervoersopdrachten en ook de relevante informatie kunnen terugsturen naar de thuisbasis. Op de thuisbasis kan de planner dan ook real-time de chauffeurs opvolgen en bij een afwijking van de planning de nodige aanpassingen doorsturen. Door een constante monitoring van de transporten van personen, wordt ook meer veiligheid geboden naar de klanten. De planner zal het eTrans TMS gebruiken om een volledig overzicht te krijgen van de opdrachten en zo ook de inzet van het personeel en de voertuigen te kunnen optimaliseren.

EuroTracs is blij om samen met Zorgbedrijf Antwerpen die ontbrekende schakels te kunnen invullen om de dienstverlening naar de hulpbehoevende nog te verbeteren. EuroTracs is dan ook verheugd dat hun diensten ook een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren.

Meer informatie over EuroTracs: http://www.eurotracs.be
Meer informatie over Zorgbedrijf Antwerpen: http://www.zorgbedrijf.antwerpen.be/

Zelfrijdende robot bezorgt in 2030 miljoenen pakketten

'Zelfrijdende robot bezorgt in 2030 miljoenen pakketten'Zelfrijdende robots gaan over niet al te lange tijd de last mile op zich nemen. In 2030 bezorgen robots in Duitsland zo’n 400 miljoen bestellingen, zo verwacht het Fraunhofer Institut. De inzet van de bezorgdrone zal volgens het instituut juist beperkt blijven. 

In het onderzoek ‘Letzte Meile’ beschrijft het Fraunhofer dat de grote hoeveelheid internetbestellingen zorgen voor een kentering in de logistiek. Vooral jongeren in grote steden shoppen online en zij zouden producten het liefst binnen een uur ontvangen, terwijl webwinkels maximaal same day delivery kunnen bieden. De logistieke processen zijn er niet op ingericht om binnen het uur te leveren. Dat kan veranderen door de logistieke infrastructuur anders op te zetten, bijvoorbeeld door logistieke hubs dichter bij de klant te plaatsen.

Juist door de vraag naar snelle levering verwachten de onderzoekers dat de pakketrobot een grote rol gaat spelen. Pizzaketen Domino’s experimenteert momenteel met een pakketrobot (afbeelding), waarbij de pizza in één van de compartimenten warm wordt gehouden. De klant kan het compartiment met een unieke code openen. Grote bedrijven als Amazon en Google experimenteren ook met bezorgdrones, maar volgens het Fraunhofer Institut blijft de inzet van de vliegtuigen beperkt. Bij grootschalige inzet kunnen drones namelijk een veiligheidsrisico opleveren. In het rapport wordt dan ook gesproken van incidenteel gebruik.

Bron: logistiekprofs.nl – 29-11-2016

Waar liggen de kansen en hoe scoort België?

mainscore transport euBelgië nummer 20 op Europese transportlijst

Drie weken geleden publiceerde de Europese Commissie haar ‘EU Transport Scoreboard’ voor 2016. Met deze scorelijst vergelijkt de Commissie de 28 lidstaten op het gebied van 30 transportcategorieën. Dit jaar eindigde België op de twintigste plaats.

EU Transport Scoreboard – Het doel van dit scorebord is om de Europese instituten, de lidstaten en andere belanghebbende partijen zoals verladers te tonen welke onderdelen van transport in bepaalde landen verdere investeringen en actie nodig hebben. Daarmee houdt de Europese Commissie rekening met Europese doelstellingen zoals het promoten van verdere integratie van transport met het oog op de interne markt en het stimuleren van lagere uitstoot van broeikasgassen. Om de scores te berekenen zijn data gebruikt van verschillende bronnen zoals Eurostat en het World Economic Forum.

In de scorelijst van dit jaar staat Nederland voor de derde keer bovenaan, gevolgd door Zweden, Duitsland en Oostenrijk. Deze vier landen worden gekenmerkt door een solide kader voor investeringen, hoge veiligheid in de transportsector en een betrouwbare reputatie met betrekking tot de implementatie van Europese transportwetgeving.

Daarnaast blijkt uit de lijst dat er voortgang wordt geboekt op het gebied van duurzaamheid. Wel blijven er grote verschillen bestaan tussen de lidstaten onderling. Het gemiddelde niveau van de EU met betrekking tot duurzaamheid in de transportsector blijft daarom laag. In juli 2016 nam de Commissie een Europese Strategie aan om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen door het gebruik van alternatieve energiebronnen zoals elektriciteit en biobrandstof te bevorderen. Op deze manier zou in 2030 15-17% van de energievraag van transport bestaan uit energie afkomstig van alternatieve bronnen. Ook streeft de Commissie naar de ontwikkeling van voertuigen die helemaal geen broeikasgassen uitstoten.

In de scorelijst wordt ook ruim aandacht besteed aan de kwaliteit van infrastructuur. De Europese investeringen van de afgelopen jaren laten een positief effect zien. Verdere investeringen zullen de komende jaren gedaan worden door initiatieven zoals ‘the Connecting Europe Facility’ en het ‘Investment Plan for Europe’ van de Commissie.

Ten slotte is de Commissie een initiatief begonnen om het aantal verkeersdoden drastisch te verminderen. Hoewel er nu al een daling te zien is, wil de EU tegen 2020 het aantal dodelijke verkeersongelukken ten opzichte van 2010 gehalveerd hebben.

De score van België

Zoals al eerder genoemd staat België dit jaar op de twintigste plaats, die ze dit jaar deelt met Portugal. De totale score wordt berekend door het aantal keer dat een lidstaat tot de slechtst presterende landen behoort af te trekken van het aantal keer dat een land tot de top presterende landen wordt gerekend. Dit jaar haalde België een totale score van -2. Deze score is een lichte daling ten opzichte van 2014, toen België een totale score van 0 behaalde, en 2015, toen België in totaal -1 scoorde.

In 2015 scoorde België hoog op de infrastructuur van haar havens, waarbij het de derde plek van de EU lidstaten innam. Ook dit jaar scoorde België weer voornamelijk goed op haar haveninfrastructuur. Ons land behaalde een score van 6,30 op een schaal van 7 en steeg daarmee naar de tweede plek. Ook scoorde België net als vorig jaar hoog op de infrastructuur van andere transportmodi. Met betrekking tot luchtvaart ontving ze een score van 5,70/7 en voor spoorwegen behaalde ze 4,88/7. Het Belgische wegennetwerk werd beoordeeld met een score van 4,88/7. Daarmee daalde de kwaliteit het Belgische wegennetwerk ten opzichte van 2013-2014 toen het een score van 5,25 behaalde.

Daarnaast is de ontwikkeling van het TEN-T Core Network, een Europees project dat de transportinfrastructuur tussen Europese regio’s verbetert, in een vergevorderd stadium voor alle transportmodi in België. Het Belgische hogesnelheidsnetwerk is zelfs al compleet af. Ten slotte is België een van de koplopers op het gebied van tijdige verzendingen met een lichte groei van 4,39 naar 4,43 op een schaal van 5.

Met betrekking tot de interne markt, groeide competitie in het goederentransport in België. Competitie werd gemeten als het totale marktaandeel van alle spoorondernemingen, met uitzondering van de dominantste onderneming. Competitie in het vervoer per spoor in België groeide van 13,39% in 2012 naar 24,30% in 2014.

België heeft echter wel, net zoals in 2014, een hoog aantal overtredingen van Europese wetgeving. Op het gebied van luchtvaart wordt België beschuldigd van overtreding in 5 zaken en met betrekking tot transport over water in 4 zaken. Het percentage van het aantal Europese richtlijnen over transport dat omgezet is in nationale wetgeving is wel 98%.

Daarnaast is net zoals in 2015 het aantal fatale verkeersongelukken in België bovengemiddeld en behoeft verdere verbeteringen. De afgelopen twee jaar stagneerde het aantal fatale ongelukken in België.

Samenvattend kan dus gezegd worden dat het er uitstekend voorstaat met de Belgische haveninfrastructuur. Ook de infrastructuur van andere transportmodi zijn van hoog niveau in vergelijking met andere Europese landen. Om dit niveau vast te kunnen houden zijn wel investeringen van zowel de Belgische overheid als van de Europese Commissie noodzakelijk. Ten slotte behoeft België meer investeringen in haar verkeersveiligheid om het aantal dodelijke verkeersongelukken te bepreken.

Bron: OTM – 18/11/2016

Het originele rapport kan u onder deze link bekijken.

Logenios introduceert GS1 en IDS binnen het eConnect platform

eConnect, the samenwerkingsplatform voor het delen en monitoren van transportopdrachten, breidt zijn functionaliteit uit door het bi-directioneel uitwisselen van data d.m.v. de GS1 standaard.

Het doel van GS1 is het voorzien van wereldwijde standaarden voor de identificatie, registratie en delen van informatie, om op die manier een efficiënte logistieke keten op te bouwen.  Door het aanreiken van globale standaarden binnen bepaalde sectoren, worden de implementatie van processen en standaarden gefaciliteerd.  Meer informatie kan men hierover vinden op de GS1 website.

Digitalisering is een sociale, economische en technische trend die zijn effect heeft op verschillende bedrijfssectoren.  Data is niet alleen het resultaat van processen en statussen die verzameld en bewerkt worden, alsook dient het niet enkele als middel voor het inplannen van resources, producten of processen.  Meer en meer wordt de data zelf een product en vormt het de basis voor analyses en een strategisch middel om nieuwe innovatieve processen op te starten.  Industrial Data Space geeft de ondernemingen een werkmiddel waarmee ze de manier waarop data wordt behandeld kunnen vorm geven door middel van moderne bedrijfsmodellen.  Inderdaad, er bestaan oplossingen of zelfs standaarden voor specifieke use-cases op individueel niveau. Toch is dit niet het antwoord op de vraag rond overheidsarchitectuur.  Industrial Data Space voorziet nu de eerste architectuur die samen met de gebruikers is ontwikkeld, die een internationaal geaccepteerde standaard omvat, en alles combineert wat men verwacht.

De combinatie van GS1 en IDS – die nu geïntegreerd wordt binnen het eConnect platform – leidt tot een platform voor het uitwisselen en delen van data in de logistieke sector op een gestandaardiseerde manier en geaccepteerd is binnen heel van industrieën.  Vandaag wordt daarom het eConnect platform met deze standaarden uitgerold binnen één van de grootste staalbedrijven in Duitsland.

Bron: http://eurotracs.com/nl/ Datum: 03/11/2016

Febetra: “Sluiting autosnelwegparkings is erg verontrustend”

Febetra: “Sluiting autosnelwegparkings is erg verontrustend”Iedereen is het over eens dat de parkeercapaciteit voor vrachtwagens ontoereikend is. Dit heeft de goeverneur van Oost-Vlaanderen Jan Briers echter niet belet om te beslissen om de parking ter hoogte van Drongen langs de E 40, die nota bene enkele maanden geleden van de Vlaamse overheid nog het keurmerk “Kwaliteitsparking 206” kreeg, vanaf maandag 3 oktober te sluiten.

Na Westkerke in juni 2014 is dit nu al de tweede parking langs de E40 die gesloten wordt. Febetra vindt die evolutie heel onrustwekkend. Als dit zo verder gaat, blijft er straks geen enkele parking richting Calais of Zeebrugge meer over, waar vrachtwagenchauffeurs in alle veiligheid en op een comfortabele manier kunnen rusten.

De ervaring heeft bovendien geleerd dat zogenaamde tijdelijke sluitingen, uiteindelijk sluitingen sine die worden. De parking van Westkerke zou aanvankelijk ook slechts zes maanden gesloten blijven. Meer dan twee jaar later, kan Febetra alleen maar vaststellen dat de parking in Westkerke nog altijd niet heropend werd. Febetra vreest dan ook dat de sluiting van de parking in Drongen definitief is, ook al is er officieel slechts sprake van een periode van een maand. Het doodleuk sluiten van parkings is volgens Febetra niet het juiste antwoord op de problematiek van transmigrantie. Migranten die koste wat het kost Engeland willen bereiken, zullen hoogstwaarschijnlijk op andere parkings post gaan vatten.

Als de overheid van vrachtwagenchauffeurs verwacht dat ze stipt hun rij-en rusttijden naleven, dan moet ze er logischerwijze ook voor zorgen dat de nodige infrastructuurcapaciteit voorhanden is waar ze hun rust in alle veiligheid en op een comfortabele manier kunnen nemen. Met de opbrengsten van de kilometerheffing moet het trouwens perfect haalbaar zijn om de veiligheid op zogenaamde “probleemparkings” te verbeteren enerzijds en om middelen te investeren in extra parkeercapaciteit anderzijds.

Bron: transportmanagement.be– Date: 04/10/2016

 

Pin It on Pinterest