mainscore transport euBelgië nummer 20 op Europese transportlijst

Drie weken geleden publiceerde de Europese Commissie haar ‘EU Transport Scoreboard’ voor 2016. Met deze scorelijst vergelijkt de Commissie de 28 lidstaten op het gebied van 30 transportcategorieën. Dit jaar eindigde België op de twintigste plaats.

EU Transport Scoreboard – Het doel van dit scorebord is om de Europese instituten, de lidstaten en andere belanghebbende partijen zoals verladers te tonen welke onderdelen van transport in bepaalde landen verdere investeringen en actie nodig hebben. Daarmee houdt de Europese Commissie rekening met Europese doelstellingen zoals het promoten van verdere integratie van transport met het oog op de interne markt en het stimuleren van lagere uitstoot van broeikasgassen. Om de scores te berekenen zijn data gebruikt van verschillende bronnen zoals Eurostat en het World Economic Forum.

In de scorelijst van dit jaar staat Nederland voor de derde keer bovenaan, gevolgd door Zweden, Duitsland en Oostenrijk. Deze vier landen worden gekenmerkt door een solide kader voor investeringen, hoge veiligheid in de transportsector en een betrouwbare reputatie met betrekking tot de implementatie van Europese transportwetgeving.

Daarnaast blijkt uit de lijst dat er voortgang wordt geboekt op het gebied van duurzaamheid. Wel blijven er grote verschillen bestaan tussen de lidstaten onderling. Het gemiddelde niveau van de EU met betrekking tot duurzaamheid in de transportsector blijft daarom laag. In juli 2016 nam de Commissie een Europese Strategie aan om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen door het gebruik van alternatieve energiebronnen zoals elektriciteit en biobrandstof te bevorderen. Op deze manier zou in 2030 15-17% van de energievraag van transport bestaan uit energie afkomstig van alternatieve bronnen. Ook streeft de Commissie naar de ontwikkeling van voertuigen die helemaal geen broeikasgassen uitstoten.

In de scorelijst wordt ook ruim aandacht besteed aan de kwaliteit van infrastructuur. De Europese investeringen van de afgelopen jaren laten een positief effect zien. Verdere investeringen zullen de komende jaren gedaan worden door initiatieven zoals ‘the Connecting Europe Facility’ en het ‘Investment Plan for Europe’ van de Commissie.

Ten slotte is de Commissie een initiatief begonnen om het aantal verkeersdoden drastisch te verminderen. Hoewel er nu al een daling te zien is, wil de EU tegen 2020 het aantal dodelijke verkeersongelukken ten opzichte van 2010 gehalveerd hebben.

De score van België

Zoals al eerder genoemd staat België dit jaar op de twintigste plaats, die ze dit jaar deelt met Portugal. De totale score wordt berekend door het aantal keer dat een lidstaat tot de slechtst presterende landen behoort af te trekken van het aantal keer dat een land tot de top presterende landen wordt gerekend. Dit jaar haalde België een totale score van -2. Deze score is een lichte daling ten opzichte van 2014, toen België een totale score van 0 behaalde, en 2015, toen België in totaal -1 scoorde.

In 2015 scoorde België hoog op de infrastructuur van haar havens, waarbij het de derde plek van de EU lidstaten innam. Ook dit jaar scoorde België weer voornamelijk goed op haar haveninfrastructuur. Ons land behaalde een score van 6,30 op een schaal van 7 en steeg daarmee naar de tweede plek. Ook scoorde België net als vorig jaar hoog op de infrastructuur van andere transportmodi. Met betrekking tot luchtvaart ontving ze een score van 5,70/7 en voor spoorwegen behaalde ze 4,88/7. Het Belgische wegennetwerk werd beoordeeld met een score van 4,88/7. Daarmee daalde de kwaliteit het Belgische wegennetwerk ten opzichte van 2013-2014 toen het een score van 5,25 behaalde.

Daarnaast is de ontwikkeling van het TEN-T Core Network, een Europees project dat de transportinfrastructuur tussen Europese regio’s verbetert, in een vergevorderd stadium voor alle transportmodi in België. Het Belgische hogesnelheidsnetwerk is zelfs al compleet af. Ten slotte is België een van de koplopers op het gebied van tijdige verzendingen met een lichte groei van 4,39 naar 4,43 op een schaal van 5.

Met betrekking tot de interne markt, groeide competitie in het goederentransport in België. Competitie werd gemeten als het totale marktaandeel van alle spoorondernemingen, met uitzondering van de dominantste onderneming. Competitie in het vervoer per spoor in België groeide van 13,39% in 2012 naar 24,30% in 2014.

België heeft echter wel, net zoals in 2014, een hoog aantal overtredingen van Europese wetgeving. Op het gebied van luchtvaart wordt België beschuldigd van overtreding in 5 zaken en met betrekking tot transport over water in 4 zaken. Het percentage van het aantal Europese richtlijnen over transport dat omgezet is in nationale wetgeving is wel 98%.

Daarnaast is net zoals in 2015 het aantal fatale verkeersongelukken in België bovengemiddeld en behoeft verdere verbeteringen. De afgelopen twee jaar stagneerde het aantal fatale ongelukken in België.

Samenvattend kan dus gezegd worden dat het er uitstekend voorstaat met de Belgische haveninfrastructuur. Ook de infrastructuur van andere transportmodi zijn van hoog niveau in vergelijking met andere Europese landen. Om dit niveau vast te kunnen houden zijn wel investeringen van zowel de Belgische overheid als van de Europese Commissie noodzakelijk. Ten slotte behoeft België meer investeringen in haar verkeersveiligheid om het aantal dodelijke verkeersongelukken te bepreken.

Bron: OTM – 18/11/2016

Het originele rapport kan u onder deze link bekijken.

Pin It on Pinterest