Rechtbank verwerpt eisen transporteurs over kilometerheffing

kilometerheffing-175x250Satellic, dat in opdracht van Viapass tol int voor de gewesten, was aangeklaagd door 97 bedrijven ondersteund door UPTR voor de Rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel. De rechter heeft de eis van deze transporteurs verworpen om de facturatie en de inning van de kilometerheffing uit te stellen tot een gerechtsexpert de betrouwbaarheid van het systeem zou hebben onderzocht.

In haar oordeel benadrukt de Rechtbank ook dat de transportbedrijven wisten dat de kilometerheffing voor vrachtwagens boven 3.5 ton van start zou gaan op 1 april 2016. Er was voldoende tijd, 6 maanden namelijk, om het tolheffingssysteem te leren kennen en ermee te leren omgaan, aangezien de toestellen besteld en gebruikt konden worden sinds 1 oktober 2015.

Ook meende de rechter dat de transporteurs geen ernstig nadeel bewezen, aangezien in werkelijkheid slechts een minieme fractie van de On Board Units problemen vertoonde en de vervanging van die toestellen kon worden gevraagd, terwijl eventuele andere problemen werden en verder worden opgelost.

De rechter verwierp ook de eis van de transporteurs om de facturatie en de inning van de kilometerheffing te schorsen. Hij oordeelde dat een eventuele algemene schorsing voor alle transporteurs buiten zijn rechtsmacht zou vallen, terwijl een schorsing beperkt tot de procederende transporteurs de gelijkheid tussen alle heffingsplichtige transporteurs zou miskennen.

De transporteurs werden veroordeeld tot betaling van de kosten van de procedure.

Bron: Transportgids.be “Rechtbank verwerpt eisen transporteurs over kilometerheffing” – Datum: 10/05/2016

Pin It on Pinterest