Data uit Dynafleet zijn ook bijkomende bron van efficiëntiewinst

T2015_0390Dynafleet, het wagenparkbeheersysteem van Volvo Trucks, is gekend om zijn vier afzonderlijke dienstpakketten Fuel & Environment, Positioning, Driver Times, en Messaging. Wat minder geweten is, is dat de geproduceerde data ook geïntegreerd kunnen worden met systemen van derden. De gegevens kunnen gebruikt worden voor orderplanning, bedrijfsrapportage en facturering, maar ook veel meer. Ze kunnen dan ook een bron van grote efficiëntiewinst zijn.

Dynafleet produceert in eerste instantie data die worden gebruikt om het vlootbeheer van de transporteur efficiënter te maken. De module Fuel & Environment geeft een duidelijk overzicht van onder andere brandstofverbruik, gereden afstand en vele andere parameters, alsook analyses van het brandstofverbruik en de rijstijl van de chauffeurs. Positioning toont de exacte locatie van de truck tot op straatniveau en geeft informatie over snelheid en lading. Driver Times laat toe om de gegevens van de tachograaf op afstand vanuit de truck te downloaden en stelt resterende rij-en rusttijden ter beschikking. En Messaging dient voor SMS-berichten of e-mails tussen kantoor en voertuigen en voor communicatie tussen verschillende voertuigen.

“De data die door Dynafleet worden geproduceerd kunnen echter ook opengesteld worden en gebruikt door andere IT-systemen. Volvo Trucks kan met andere woorden de ruwe data aanleveren voor andere toepassingen dan Dynafleet. Dat gebeurt via een zgn. ‘Application Programming Interface’ (API),” legt Pieter De bruyn, Product Support Engineer bij Volvo Trucks Belgium, uit.

Zeer accurate looncalculatie

Een van de meest evidente toepassingen is het gebruik van de gegevens uit de ‘Driver Times’-module als basis voor facturering en berekening van het chauffeursloon. Dankzij het Dynafleet-activiteitenrapport kan men echter verder gaan dan de vier standen die de tachograaf aangeeft (beschikbaar, rijden, werken en rusten). Men kan de activiteiten nauwkeurig specificeren, bijvoorbeeld door te verduidelijken dat de werkactiviteit werd ingevuld door Tanken, Laden, Lossen,….. Zo wordt deze Dynafleet activiteitendata door Digicreate.be BVBA verwerkt in een op maat gemaakt ERP platform. Waarmee men dan vervolgens realtime chauffeursdata kan opvolgen en kan gebruiken voor de maandelijkse loonscalculatie. Een andere mogelijkheid werd opgezet door Orditool, die looncalculatie op basis van het activiteitenrapport ook rechtstreeks linkt met een sociaal secretariaat.

Navitrans gebruikt de Messaging-data

De Dynafleet data kunnen dus ook gebruikt worden in meer geavanceerde IT-systemen zoals ERP (Enterprise Resource Planning of automatische afhandeling van logistieke, administratieve en financiële bedrijfsprocessen) benadrukt Pieter De bruyn.

Data kan rechtstreeks van de Volvo Trucks-server ingevoerd worden in softwares zoals Microsoft Dynamics NAV, beter bekend als het Navision ERP-systeem. Het hierop gebaseerde en populaire NaviTrans van Young & Partners uit Harelbeke, is daar een voorbeeld van ,” geeft Pieter De bruyn aan.

Het is mogelijk om, wanneer een order vanuit NaviTrans wordt gecreëerd, een koppeling te leggen met de boordcomputer van de truck. Dankzij de Messaging-module kan ingegeven worden wat, waar en wanneer geladen moet worden. Via zijn toetsenbord kan de chauffeur rechtstreeks in het systeem antwoorden.

E-Connect gebruikt de Positioning Data.

Ook de ruwe data van de Positioning-module kunnen gebruikt worden voor toepassingen binnen het bedrijf of zelfs voor telematicasystemen van klanten en business partners van de transportfirma. “Een mooi voorbeeld is het eConnect-systeem van Eurotracs uit Zottegem. De server van Volvo Trucks levert in real time de posities van de trucks aan Eurotracs, Vervolgens wordt er via het E-Connect platform voor een koppeling gezorgd tussen verladers en vervoerders, waardoor alle partijen binnen de logistieke keten de mogelijkheid hebben om de lading te monitoren” legt De bruyn nog uit.

CO2-berekening ook mogelijk

T2013_1184Ook de data van de Fuel & Environment-module bieden mogelijkheden voor derde partijen. Zo is het mogelijk om het exacte verbruik aan te geven op het traject dat voor een bepaalde klant is gereden, en dus bijzonder nauwkeurig aan te geven hoeveel CO2 tijdens de opdracht is uitgestoten. Deze informatie is bijzonder nuttig voor opdrachtgevers die hun CO2-voetafdruk willen verminderen.

“Volvo Trucks is ervan overtuigd dat samenwerking met derde partijen voordelen biedt. Vaak hebben zij systemen waarmee voldaan kan worden aan heel wat specifieke noden van klanten, en onze data kunnen dat aanvullen. Vandaar dat we in februari een Volvo Trucks Hackathon Challenge organiseren, waar het de bedoeling is om op zoek te gaan naar dergelijke derde partijen” aldus Pieter De bruyn tot slot.

14/12/2016

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Karen Schulpzand, tel. +32 2 4825354, e-mail karen.schulpzand@volvo.com

Zorgbedrijf Antwerpen verhoogt de kwaliteit van hun vervoersdienst.

Iedereen in onze stad of gemeente, ook de hulpbehoevende, heeft het recht om comfortabel te leven. Zorgbedrijf Antwerpen biedt lokaal alle diensten aan die een mens nodig heeft om zo aangenaam mogelijk zelfstandig te kunnen leven. Het organiseren van het vervoer van de mensen is een belangrijk ondersteunend onderdeel om deze visie tot een goed einde te kunnen brengen.

Zorgbedrijf Antwerpen heeft dan ook resoluut ingezet op het verder optimaliseren en automatiseren van de planning en aansturing van de chauffeurs en heeft hiervoor een overeenkomst gesloten met EuroTracs. Zorgbedrijf Antwerpen gaat hiervoor gebruik maken van het eTrans TMS en de eMobile applicatie in de voertuigen.

De eMobile applicatie zorgt ervoor dat de chauffeurs de exacte gegevens ontvangen voor de vervoersopdrachten en ook de relevante informatie kunnen terugsturen naar de thuisbasis. Op de thuisbasis kan de planner dan ook real-time de chauffeurs opvolgen en bij een afwijking van de planning de nodige aanpassingen doorsturen. Door een constante monitoring van de transporten van personen, wordt ook meer veiligheid geboden naar de klanten. De planner zal het eTrans TMS gebruiken om een volledig overzicht te krijgen van de opdrachten en zo ook de inzet van het personeel en de voertuigen te kunnen optimaliseren.

EuroTracs is blij om samen met Zorgbedrijf Antwerpen die ontbrekende schakels te kunnen invullen om de dienstverlening naar de hulpbehoevende nog te verbeteren. EuroTracs is dan ook verheugd dat hun diensten ook een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren.

Meer informatie over EuroTracs: http://www.eurotracs.be
Meer informatie over Zorgbedrijf Antwerpen: http://www.zorgbedrijf.antwerpen.be/

Zelfrijdende robot bezorgt in 2030 miljoenen pakketten

'Zelfrijdende robot bezorgt in 2030 miljoenen pakketten'Zelfrijdende robots gaan over niet al te lange tijd de last mile op zich nemen. In 2030 bezorgen robots in Duitsland zo’n 400 miljoen bestellingen, zo verwacht het Fraunhofer Institut. De inzet van de bezorgdrone zal volgens het instituut juist beperkt blijven. 

In het onderzoek ‘Letzte Meile’ beschrijft het Fraunhofer dat de grote hoeveelheid internetbestellingen zorgen voor een kentering in de logistiek. Vooral jongeren in grote steden shoppen online en zij zouden producten het liefst binnen een uur ontvangen, terwijl webwinkels maximaal same day delivery kunnen bieden. De logistieke processen zijn er niet op ingericht om binnen het uur te leveren. Dat kan veranderen door de logistieke infrastructuur anders op te zetten, bijvoorbeeld door logistieke hubs dichter bij de klant te plaatsen.

Juist door de vraag naar snelle levering verwachten de onderzoekers dat de pakketrobot een grote rol gaat spelen. Pizzaketen Domino’s experimenteert momenteel met een pakketrobot (afbeelding), waarbij de pizza in één van de compartimenten warm wordt gehouden. De klant kan het compartiment met een unieke code openen. Grote bedrijven als Amazon en Google experimenteren ook met bezorgdrones, maar volgens het Fraunhofer Institut blijft de inzet van de vliegtuigen beperkt. Bij grootschalige inzet kunnen drones namelijk een veiligheidsrisico opleveren. In het rapport wordt dan ook gesproken van incidenteel gebruik.

Bron: logistiekprofs.nl – 29-11-2016

Waar liggen de kansen en hoe scoort België?

mainscore transport euBelgië nummer 20 op Europese transportlijst

Drie weken geleden publiceerde de Europese Commissie haar ‘EU Transport Scoreboard’ voor 2016. Met deze scorelijst vergelijkt de Commissie de 28 lidstaten op het gebied van 30 transportcategorieën. Dit jaar eindigde België op de twintigste plaats.

EU Transport Scoreboard – Het doel van dit scorebord is om de Europese instituten, de lidstaten en andere belanghebbende partijen zoals verladers te tonen welke onderdelen van transport in bepaalde landen verdere investeringen en actie nodig hebben. Daarmee houdt de Europese Commissie rekening met Europese doelstellingen zoals het promoten van verdere integratie van transport met het oog op de interne markt en het stimuleren van lagere uitstoot van broeikasgassen. Om de scores te berekenen zijn data gebruikt van verschillende bronnen zoals Eurostat en het World Economic Forum.

In de scorelijst van dit jaar staat Nederland voor de derde keer bovenaan, gevolgd door Zweden, Duitsland en Oostenrijk. Deze vier landen worden gekenmerkt door een solide kader voor investeringen, hoge veiligheid in de transportsector en een betrouwbare reputatie met betrekking tot de implementatie van Europese transportwetgeving.

Daarnaast blijkt uit de lijst dat er voortgang wordt geboekt op het gebied van duurzaamheid. Wel blijven er grote verschillen bestaan tussen de lidstaten onderling. Het gemiddelde niveau van de EU met betrekking tot duurzaamheid in de transportsector blijft daarom laag. In juli 2016 nam de Commissie een Europese Strategie aan om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen door het gebruik van alternatieve energiebronnen zoals elektriciteit en biobrandstof te bevorderen. Op deze manier zou in 2030 15-17% van de energievraag van transport bestaan uit energie afkomstig van alternatieve bronnen. Ook streeft de Commissie naar de ontwikkeling van voertuigen die helemaal geen broeikasgassen uitstoten.

In de scorelijst wordt ook ruim aandacht besteed aan de kwaliteit van infrastructuur. De Europese investeringen van de afgelopen jaren laten een positief effect zien. Verdere investeringen zullen de komende jaren gedaan worden door initiatieven zoals ‘the Connecting Europe Facility’ en het ‘Investment Plan for Europe’ van de Commissie.

Ten slotte is de Commissie een initiatief begonnen om het aantal verkeersdoden drastisch te verminderen. Hoewel er nu al een daling te zien is, wil de EU tegen 2020 het aantal dodelijke verkeersongelukken ten opzichte van 2010 gehalveerd hebben.

De score van België

Zoals al eerder genoemd staat België dit jaar op de twintigste plaats, die ze dit jaar deelt met Portugal. De totale score wordt berekend door het aantal keer dat een lidstaat tot de slechtst presterende landen behoort af te trekken van het aantal keer dat een land tot de top presterende landen wordt gerekend. Dit jaar haalde België een totale score van -2. Deze score is een lichte daling ten opzichte van 2014, toen België een totale score van 0 behaalde, en 2015, toen België in totaal -1 scoorde.

In 2015 scoorde België hoog op de infrastructuur van haar havens, waarbij het de derde plek van de EU lidstaten innam. Ook dit jaar scoorde België weer voornamelijk goed op haar haveninfrastructuur. Ons land behaalde een score van 6,30 op een schaal van 7 en steeg daarmee naar de tweede plek. Ook scoorde België net als vorig jaar hoog op de infrastructuur van andere transportmodi. Met betrekking tot luchtvaart ontving ze een score van 5,70/7 en voor spoorwegen behaalde ze 4,88/7. Het Belgische wegennetwerk werd beoordeeld met een score van 4,88/7. Daarmee daalde de kwaliteit het Belgische wegennetwerk ten opzichte van 2013-2014 toen het een score van 5,25 behaalde.

Daarnaast is de ontwikkeling van het TEN-T Core Network, een Europees project dat de transportinfrastructuur tussen Europese regio’s verbetert, in een vergevorderd stadium voor alle transportmodi in België. Het Belgische hogesnelheidsnetwerk is zelfs al compleet af. Ten slotte is België een van de koplopers op het gebied van tijdige verzendingen met een lichte groei van 4,39 naar 4,43 op een schaal van 5.

Met betrekking tot de interne markt, groeide competitie in het goederentransport in België. Competitie werd gemeten als het totale marktaandeel van alle spoorondernemingen, met uitzondering van de dominantste onderneming. Competitie in het vervoer per spoor in België groeide van 13,39% in 2012 naar 24,30% in 2014.

België heeft echter wel, net zoals in 2014, een hoog aantal overtredingen van Europese wetgeving. Op het gebied van luchtvaart wordt België beschuldigd van overtreding in 5 zaken en met betrekking tot transport over water in 4 zaken. Het percentage van het aantal Europese richtlijnen over transport dat omgezet is in nationale wetgeving is wel 98%.

Daarnaast is net zoals in 2015 het aantal fatale verkeersongelukken in België bovengemiddeld en behoeft verdere verbeteringen. De afgelopen twee jaar stagneerde het aantal fatale ongelukken in België.

Samenvattend kan dus gezegd worden dat het er uitstekend voorstaat met de Belgische haveninfrastructuur. Ook de infrastructuur van andere transportmodi zijn van hoog niveau in vergelijking met andere Europese landen. Om dit niveau vast te kunnen houden zijn wel investeringen van zowel de Belgische overheid als van de Europese Commissie noodzakelijk. Ten slotte behoeft België meer investeringen in haar verkeersveiligheid om het aantal dodelijke verkeersongelukken te bepreken.

Bron: OTM – 18/11/2016

Het originele rapport kan u onder deze link bekijken.

Logenios introduces GS1 and IDS within the eConnect platform.

eConnect, the shipment sharing and monitoring platform extends its functionalities by introducing the bi-directional exchange of information through the GS1 standard.

The goal of GS1 is to provide global standards for the identification, registration and sharing of information, to build a more efficient logistical chain. By developing global standards within certain sectors, the implementation of processes and standards are facilitated. More info can be found on the GS1 website.

Digi­ta­li­sa­ti­on is a soci­al, eco­no­mic and tech­ni­cal trend affec­ting all busi­ness sec­tors. Data is not only a result of pro­ces­ses and sta­tu­ses that are collec­ted and admi­nis­te­red, nor does it only ser­ve the pur­po­se of plan­ning resour­ces, pro­ducts or pro­ces­ses. It is much more that data its­elf has beco­me a pro­duct and forms the basis for ana­ly­ses as a busi­ness asset and stra­te­gic resour­ce for initia­ting inno­va­ti­ve added value pro­ces­ses. Indus­tri­al Data Space gives com­pa­nies a stra­te­gic tool with which they can active­ly shape the way data is hand­led and form the basis for modern busi­ness models. Inde­ed, the­re are alre­a­dy solu­ti­ons or even stan­dards for spe­ci­fic use cases at some indi­vi­dual levels. Howe­ver, this still has not ans­we­red ques­ti­ons con­cerning gover­nan­ce archi­tec­tu­re. Indus­tri­al Data Space now pro­vi­des the first archi­tec­tu­re desi­gned toge­ther with users that com­bi­nes ever­y­thing and simul­ta­neous­ly sets up an inter­na­tio­nal­ly accep­ted stan­dard.

The combination of GS1 and the Industrial Data Space – integrated in eConnect – leads to a platform which is standardised and accepted within a lot of industries, enabling you to bring your data exchange to a higher level. This integration in combination with eConnect is now rolled out, in one of the biggest steel industry companies in Germany.

Bron: http://eurotracs.com/ Date: 03/11/2016

Pin It on Pinterest