Zorgbedrijf Antwerpen verhoogt de kwaliteit van hun vervoersdienst.

Iedereen in onze stad of gemeente, ook de hulpbehoevende, heeft het recht om comfortabel te leven. Zorgbedrijf Antwerpen biedt lokaal alle diensten aan die een mens nodig heeft om zo aangenaam mogelijk zelfstandig te kunnen leven. Het organiseren van het vervoer van de mensen is een belangrijk ondersteunend onderdeel om deze visie tot een goed einde te kunnen brengen.

Zorgbedrijf Antwerpen heeft dan ook resoluut ingezet op het verder optimaliseren en automatiseren van de planning en aansturing van de chauffeurs en heeft hiervoor een overeenkomst gesloten met EuroTracs. Zorgbedrijf Antwerpen gaat hiervoor gebruik maken van het eTrans TMS en de eMobile applicatie in de voertuigen.

De eMobile applicatie zorgt ervoor dat de chauffeurs de exacte gegevens ontvangen voor de vervoersopdrachten en ook de relevante informatie kunnen terugsturen naar de thuisbasis. Op de thuisbasis kan de planner dan ook real-time de chauffeurs opvolgen en bij een afwijking van de planning de nodige aanpassingen doorsturen. Door een constante monitoring van de transporten van personen, wordt ook meer veiligheid geboden naar de klanten. De planner zal het eTrans TMS gebruiken om een volledig overzicht te krijgen van de opdrachten en zo ook de inzet van het personeel en de voertuigen te kunnen optimaliseren.

EuroTracs is blij om samen met Zorgbedrijf Antwerpen die ontbrekende schakels te kunnen invullen om de dienstverlening naar de hulpbehoevende nog te verbeteren. EuroTracs is dan ook verheugd dat hun diensten ook een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren.

Meer informatie over EuroTracs: http://www.eurotracs.be
Meer informatie over Zorgbedrijf Antwerpen: http://www.zorgbedrijf.antwerpen.be/

Logenios introduceert GS1 en IDS binnen het eConnect platform

eConnect, the samenwerkingsplatform voor het delen en monitoren van transportopdrachten, breidt zijn functionaliteit uit door het bi-directioneel uitwisselen van data d.m.v. de GS1 standaard.

Het doel van GS1 is het voorzien van wereldwijde standaarden voor de identificatie, registratie en delen van informatie, om op die manier een efficiënte logistieke keten op te bouwen.  Door het aanreiken van globale standaarden binnen bepaalde sectoren, worden de implementatie van processen en standaarden gefaciliteerd.  Meer informatie kan men hierover vinden op de GS1 website.

Digitalisering is een sociale, economische en technische trend die zijn effect heeft op verschillende bedrijfssectoren.  Data is niet alleen het resultaat van processen en statussen die verzameld en bewerkt worden, alsook dient het niet enkele als middel voor het inplannen van resources, producten of processen.  Meer en meer wordt de data zelf een product en vormt het de basis voor analyses en een strategisch middel om nieuwe innovatieve processen op te starten.  Industrial Data Space geeft de ondernemingen een werkmiddel waarmee ze de manier waarop data wordt behandeld kunnen vorm geven door middel van moderne bedrijfsmodellen.  Inderdaad, er bestaan oplossingen of zelfs standaarden voor specifieke use-cases op individueel niveau. Toch is dit niet het antwoord op de vraag rond overheidsarchitectuur.  Industrial Data Space voorziet nu de eerste architectuur die samen met de gebruikers is ontwikkeld, die een internationaal geaccepteerde standaard omvat, en alles combineert wat men verwacht.

De combinatie van GS1 en IDS – die nu geïntegreerd wordt binnen het eConnect platform – leidt tot een platform voor het uitwisselen en delen van data in de logistieke sector op een gestandaardiseerde manier en geaccepteerd is binnen heel van industrieën.  Vandaag wordt daarom het eConnect platform met deze standaarden uitgerold binnen één van de grootste staalbedrijven in Duitsland.

Bron: http://eurotracs.com/nl/ Datum: 03/11/2016

Febetra: “Sluiting autosnelwegparkings is erg verontrustend”

Febetra: “Sluiting autosnelwegparkings is erg verontrustend”Iedereen is het over eens dat de parkeercapaciteit voor vrachtwagens ontoereikend is. Dit heeft de goeverneur van Oost-Vlaanderen Jan Briers echter niet belet om te beslissen om de parking ter hoogte van Drongen langs de E 40, die nota bene enkele maanden geleden van de Vlaamse overheid nog het keurmerk “Kwaliteitsparking 206” kreeg, vanaf maandag 3 oktober te sluiten.

Na Westkerke in juni 2014 is dit nu al de tweede parking langs de E40 die gesloten wordt. Febetra vindt die evolutie heel onrustwekkend. Als dit zo verder gaat, blijft er straks geen enkele parking richting Calais of Zeebrugge meer over, waar vrachtwagenchauffeurs in alle veiligheid en op een comfortabele manier kunnen rusten.

De ervaring heeft bovendien geleerd dat zogenaamde tijdelijke sluitingen, uiteindelijk sluitingen sine die worden. De parking van Westkerke zou aanvankelijk ook slechts zes maanden gesloten blijven. Meer dan twee jaar later, kan Febetra alleen maar vaststellen dat de parking in Westkerke nog altijd niet heropend werd. Febetra vreest dan ook dat de sluiting van de parking in Drongen definitief is, ook al is er officieel slechts sprake van een periode van een maand. Het doodleuk sluiten van parkings is volgens Febetra niet het juiste antwoord op de problematiek van transmigrantie. Migranten die koste wat het kost Engeland willen bereiken, zullen hoogstwaarschijnlijk op andere parkings post gaan vatten.

Als de overheid van vrachtwagenchauffeurs verwacht dat ze stipt hun rij-en rusttijden naleven, dan moet ze er logischerwijze ook voor zorgen dat de nodige infrastructuurcapaciteit voorhanden is waar ze hun rust in alle veiligheid en op een comfortabele manier kunnen nemen. Met de opbrengsten van de kilometerheffing moet het trouwens perfect haalbaar zijn om de veiligheid op zogenaamde “probleemparkings” te verbeteren enerzijds en om middelen te investeren in extra parkeercapaciteit anderzijds.

Bron: transportmanagement.be– Date: 04/10/2016

 

‘Melkrondesysteem’ zorgt voor sneller orderpicken

 

'Melkrondesysteem' zorgt voor sneller orderpicken

Orderpicken in magazijnen kan aanzienlijk sneller door een zogenaamd melkrondesysteem, waarbij de picker voortdurend vaste rondes maakt door het magazijn. Dat geldt vooral voor magazijnen waar de orders snel na elkaar binnenkomen, zo onderzocht promovendus Jelmer van der Gaast van Rotterdam School of Management. 

Van der Gaast ontwikkelde modellen die ontwerpers kunnen gebruiken om de prestaties van orderpicksystemen te controleren en te verbeteren. De promovendus onderzocht eerst hoe picksystemen in naar zones opgesplitste magazijnen geoptimaliseerd kunnen worden. In elke zone verzamelen pickers goederen die ze vervolgens naar een centraal verzamelpunt brengen. Dit stelt magazijnontwerpers voor diverse uitdagingen. Hoe groot moet elke zone bijvoorbeeld zijn? Welke goederen sla je in welke zone op? En in welke hoeveelheden?

Onvoorspelbare orderstromen in magazijnen voor online orders
Vooral in e-commerce magazijnen is er sprake van onvoorspelbare pieken in de orderstroom. In zijn onderzoek ontwikkelde Van der Gaast daarom een analytisch model dat kan voorspellen hoe een specifieke indeling zal presteren, zelfs als er sprake is van schommelende orderstromen. Hij controleerde zijn resultaten aan de hand van datasets uit een bestaand magazijn. Daaruit blijkt dat zijn model de efficiëntie van een picksysteem zeer nauwkeurig voorspelt. Dat maakt het volgens de onderzoeker een handig hulpmiddel voor het testen van nieuwe systemen.

Melkrondesysteem
Het ‘melkrondesysteem’ of ‘milk run’ is een relatief nieuwe aanpak van het orderpicken. De picker maakt voortdurend rondes door het magazijn, en neemt onderweg goederen mee die hij aan het eind van elke ronde bij het verzamelpunt aflaadt. Zodra er een nieuwe klantorder binnenkomt, wordt die onmiddellijk doorgegeven aan de picker op de werkvloer. De eerstvolgende keer dat hij tijdens zijn ronde langs de opslaglocatie komt, neemt hij het artikel mee.

Dit melkrondesysteem heeft het voordeel dat de orderpickers minder tijd nodig hebben om een bestelling te verzamelen. Om over te stappen van een traditioneel systeem naar de ‘milk run’ zijn er wel extra investeringen nodig. De berekeningen van Van der Gaast laten zien dat orderpicking met het melkrondesysteem een aantrekkelijke en aanzienlijk snellere methode is wanneer de orders snel na elkaar binnenkomen, vooral als de producten op een efficiënte manier liggen opgeslagen.

Bron: logistiekprofs Date: 26/09/2016

Blijf af van de planning

Blijf af van de planning

Bedrijven die een volgende stap durven te zetten op het gebied van automatisering in de logistiek, zullen nieuwe mogelijkheden voor efficiëntieverbeteringen ontdekken. Efficiëntieverbeteringen die tot nu toe onzichtbaar waren. Wat daarvoor nodig is, is meer vertrouwen in systemen en algoritmes. Planners zullen verlost moeten worden van de dwangneurose om zelf alles te willen doorgronden.

Tijdens een seminar van het Material Handling Forum eind juni gaf René de Koster, hoogleraar logistiek aan de Erasmus Universiteit, een inkijkje in enkele recente wetenschappelijke onderzoeken. Eén onderzoek betreft de dockplanning bij een crossdock-operatie. Voor een efficiënte crossdock-operatie is niet alleen de verblijftijd van vrachtauto’s van belang, maar ook de rij- of loopafstanden van de medewerkers in het distributiecentrum. Die moeten de goederen uit de ene vrachtauto immers zo snel mogelijk naar één van de andere vrachtauto’s brengen. Dan helpt het als die twee vrachtauto’s bij elkaar in de buurt staan.

Het distributiecentrum van de retailer in het rekenvoorbeeld telt 50 docks, terwijl elke dag 250 vrachtauto’s moeten worden geladen of gelost. De vertrektijd van de vrachtauto’s die de winkels moeten bevoorraden ligt vast. Waarmee de planners kunnen spelen, is de tijd en volgorde van de vrachtauto’s die goederen komen afleveren. Wat zij nu doen, is de docks in het midden reserveren voor de vrachtauto’s met inkomende goederen van leveranciers. De vrachtauto’s met uitgaande goederen voor de winkels wijzen de planners toe aan de buitenste docks. Een begrijpelijke keuze voor planners die overzicht willen houden en die exact willen volgen wat er gebeurt.

Onderzoekers van de Erasmus Universiteit hebben aangetoond dat dit niet de meest efficiënte oplossing is. Zij hebben een algoritme ontwikkelt dat geen rekening houdt met vaste docks voor inkomende en voor uitgaande goederen. Dit algoritme leidt tot een flexibele planning, waarbij een vrachtauto met goederen van een leverancier kan worden toegewezen aan een dock waar zojuist een andere vrachtauto is geladen met goederen voor bevoorrading van een winkel. Deze planning leidt tot een besparing van dertig procent in ruimte, tijd en loopafstanden. Voor de retailer in kwestie kan de totale kostenbesparing oplopen tot 2,1 miljoen euro per jaar.

Als de retailer deze kostenbesparing wil realiseren, zal het verdere stappen op het gebied van automatisering moeten zetten. Niet alleen op de planningsafdeling, maar ook op de expeditievloer. Een flexibele dockplanning kan alleen succesvol zijn als die automatisch en nauwgezet wordt omgezet in gedetailleerde instructies voor de medewerkers die de vrachtauto’s laden en lossen. Die medewerkers moeten leren vertrouwen op de instructies die zij via hun mobiele terminals of headsets ontvangen, juist omdat de vaste indeling in docks voor inkomende en uitgaande goederen wordt losgelaten. Met een flexibele dockplanning kun je hen niet meer zelf laten zoeken naar de juiste goederen. En dat hoeft ook niet meer met de automatiseringstechnieken van vandaag de dag.

Voor planners betekent een flexibele dockplanning eveneens dat zij volledig op het planningssysteem moeten leren vertrouwen, ook al snappen ze de achterliggende ratio niet meer. Dat zal lastig zijn. Welke planner krijgt niet de neiging om in te grijpen als een vrachtauto met inkomende goederen naar één van de buitenste docks wordt gestuurd, wat volledig ingaat tegen de heersende planningslogica? Ook transportplanners worstelen daarmee, wat een voormalig directeur van een logistiek diensverlener een tijdje terug duidelijk maakte. Wat deden zijn planners als hun systeem een planning met 28 goede en 1 slechte rit opleverde? Die ene slechte rit verdelen over die andere goede ritten. Met als gevolg dat de logistiek dienstverlener uiteindelijk met 28 slechte ritten zat opgezadeld.

Kortom: planners zullen moeten leren om af te blijven van de planning. Hebben we dan geen planners meer nodig? Natuurlijk wel. Zij zullen de voortgang van het proces moeten volgen en ingrijpen als onvoorziene omstandigheden dat mogelijk maken. Sturen op uitzonderingen, heet dat. Daarnaast zullen zij een belangrijke rol spelen in het bewaken van de kwaliteit van het planningsproces, dat voor een groot deel afhankelijk is van de instelling van de parameters en kwaliteit van de data die de input vormen. Hun rol zal veranderen, maar niet minder belangrijk worden.

Bron: logistiekprofs – Date: 12/09/2016

Wijnands Bulk Care kiest EuroTracs voor verdere automatisering

wijnlogoLogistiek dienstverlener Wijnands Bulk Care te Lanaken is gespecialiseerd in los gestorte producten. Zij verzorgen vervoer, op- en overslag (in een van de warehouses) en verpakken of verwerken materialen. Chemie, recycling, keramiek en staal zijn hun markten, en met onze specialistische koelkippers zijn zij actief in de gelatine-industrie. Wijnands Bulk Care is groot genoeg om u zekerheid en continuïteit te bieden, en is tegelijk compact genoeg om met korte lijnen, persoonlijk en flexibel voor u te werken. Onze Nederlandstalige chauffeurs (die ook voldoende praktische kennis hebben van Duits, Frans en Engels) rijden vanuit de Euregio door heel Europa, voor een grote variatie aan gerenommeerde opdrachtgevers.

Samen met EuroTracs zal Wijnands Bulk Care zijn processen verder automatiseren, en dit door inzet van eTrans en eConnect.by Logenios.

Bezoek de website van Wijnands Bulk Care

Pin It on Pinterest